ฉลากยาเสริม QR Code

หน่วยงานต่างๆ สามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อสร้าง QR Code ให้เป็นของหน่วยงานได้ เช่น โรงพยาบาล  รพ.สต.  และร้านยา เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อบ่งใช้ ข้อควรระวังในการใช้ยา ฟังเสียงบรรยายข้อมูลยา ดูวีดีโอข้อมูลคำแนะนำ ความรู้ด้านยา เภสัชกรสามารถสอนขั้นตอนการใช้ยาเทคนิคพิเศษได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และผู้ป่วยทบทวนขั้นตอนได้เองอย่างถูกต้อง ครบถ้วนจากวีดีโอสอนการใช้ยาเทคนิคพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าแสดงผลข้อมูลยา >> คลิกที่นี่

ตัวอย่างวีดีโอสอนขั้นตอนการใช้ยาเทคนิคพิเศษ

สามารถพิมพ์ฉลากเสริมขนาดเล็ก สำหรับแจกผู้รับบริการ

สามารถพิมพ์คู่มือวิธีการสแกน QR Code สำหรับแจกผู้รับบริการ

หน่วยงานต่างๆ สามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อสร้าง QR Code ให้เป็นของหน่วยงานได้  เช่น โรงพยาบาล  รพ.สต.  และร้านยา

>>> คลิกดูวิธีการสมัครและลงทะเบียนได้ที่นี่ <<<

 

Leave a Reply